BROŠURE

MTD BIO d.o.o.

V podjetju MTD BIO, d. o. o., smo strokovnjaki za celovite tehnološke rešitve za podporo avtomatizaciji proizvodnih/storitvenih procesov, opreme za kovinsko predelovalno industrijo in kovinske konstrukcije ter priznan partner na področju avtomobilske, papirne, logistične in petrokemične industrije. Podjetje je sinonim za kakovost, celovite rešitve in stalno pripravljenost za vključevanje inovativnih tehnologiji v ponudbo svojih rešitev.

Poslanstvo našega podjetja sta odzivnost in kvaliteta storitev, ki zagotavljata zanesljivo podporo našim kupcem. Skrbimo za strokovno in uspešno opravljene storitve ter fleksibilnost izvedbe v dogovorjenih rokih.

Poskušamo se prilagajati potrebam trga in s stalnimi izpopolnjevanji stremimo k strokovnemu razvoju in usposobljenosti zaposlenih. Eno izmed temeljnih poslanstev podjetja je, da našim zaposlenim zagotovimo dobre pogoje dela, zato nenehno skrbimo za prijetno in varno delovno okolje.

Zgodovina

MTD, podjetje za industrijsko montažo, d. o. o., je po dolgoletnih izkušnjah na področju montaže in demontaže kovinskih izdelkov leta 1987 ustanovil Milan Tadič. Takrat so bile glavne stranke podjetja v kovinsko-predelovalni industriji iz Slovenije in bivše Jugoslavije. S hitro rastjo proizvodnje v avtomobilski industriji je podjetje svoje poslovanje že v letu 1993 razširilo tudi na evropski prostor in potem na svetovni trg.

Podjetje MTD, d. o. o., je od takrat doživelo številne širitve in spremembe. Svojo ponudbo je razširilo na celoten sklop storitev na področju mehanike in elektrike, se preselilo na novo lokacijo in ponudbo dopolnilo s programom montaže in demontaže opreme celotnih tehnoloških rešitev.

MTD, d. o. o., je leta 2006 ustanovil podjetje MTD BIO, d. o. o., ki je v letu 2010 prevzelo pomembno vlogo na trgu in je prepoznano po svoji strokovnosti, hitrosti in kvaliteti. Danes večino storitev opravi za naročnike na tujih trgih. Skupaj z več kot 100 zaposlenimi in stalnimi pogodbenimi podizvajalci se je nova uspešna prihodnost začela septembra 2010, in sicer s podjetjem z imenom "MTD BIO, d. o. o.".

Vizija

Podjetje MTD BIO, d. o. o., želi na podlagi uspešne preteklosti postati globalni ponudnik celovitih tehnoloških rešitev za podporo avtomatizaciji proizvodnih/storitvenih procesov. Naš cilj je, da zavzamemo vodilni položaj na trgu in povečamo tržni delež v državah, v katerih smo že prisotni. Ponudbo izdelkov in storitev, ki zagotavljajo našim kupcem neprimerljivo in zanesljivo podporo ter inovativno rešitev v poslovanju, želimo čim bolj razširiti.

 To bomo dosegli z mrežo uspešnih mednarodnih podjetij, z lastno ali partnersko proizvodnjo in z vključevanjem v nove obetavne industrijske panoge trajnostnega razvoja, kot so obnovljivi viri energije, fosilna goriva itn.

Certifikati in usposobljenost

  

certifikat

AÜG Erlaubnis MTD BIO

Vodstvo

MOJCA POLŠAK

direktorica
 mpolsak@mtd-bio.si
 +386 820 55 512

MILAN TADIČ

manager
 mtadic@mtd-bio.si
 +386 820 55 513

VERA TADIČ

prokuristka
 vtadic@mtd-bio.si
 +386 820 55 510

NATAŠA HORVAT

kadrovska služba
 nhorvat@mtd-bio.si
+386 820 55 510
+386 70 391 780

SINIŠA CURMAN

projektni vodja
 scurman@mtd-bio.si
 +386 820 55 516
 +386 41 446 806

 

PETER TADIČ

 projektni vodja
ptadic@mtd-bio.si
 +386 820 55 510
 +386 41 437 966