Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih (JR NOO OPO 2022)

 

V okviru razpisa JR NOO OPO 2022, ki je sofinanciran iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, smo v podjetju MTD BIO d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev nove poslovne enote MTD BIO v poslovni coni Videm«.
 

Končni prejemnik: MTD BIO proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
 

Skupna vrednost projekta: 1.955.702,34 EUR.

  • Višina financiranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost: 400.000,00 EUR.
  • Višina financiranja iz lastnih sredstev: 1.555.702,34 EUR.

 

Opis projekta:

Cilj projekta je vzpostaviti novo poslovno enoto podjetja MTD BIO d.o.o. v poslovni coni Videm.

Namen projekta je novogradnja AB montažnega objekta, v sklopu investicije se bo nabavilo tudi visokotehnološko opremo, ki vključuje računalniško vodeno napredno stružno napravo ter napreden laserski rezalnik, ki se lahko poslužuje ploskih odrezov pločevine ter cevnih rezov oz. dvodimenzionalnih tehnoloških laserskih odrezov. Podjetje nabavlja stroje, ki so v skladu z najsodobnejšo BAT tehnologijo (Best available technology - najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je najsodobnejša in najproduktivnejša te vrste v Evropi in na svetu), so energetsko učinkoviti in omogočajo prihranke energije za nad 29% in prihranke materiala nad 60%.

Časovnica izvedbe projekta je od 01. 11. 2022 do 29. 10. 2025.
 

Vir financiranja: Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru razvojnega področja C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicije C: Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“
 

Povezave:

- na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.

- na portal evropskasredstva.si.