Inženirji varilskih del v MTD BIO, d. o. o., v skladu z zahtevami standarda DIN ISO 14731 izvajajo nadzor za zagotavljanje kvalitete varilskih del:

 • pregled zvarov v skladu s pogodbenimi zahtevami naročnikov
 • preizkušanje kakovosti pred, med in po varjenju
 • spremljanje primernosti materialov za varjenje in označb materialov
 • preverjanje ustreznosti postopkov varjenja
 • certificiranje opreme za varjenje
 • nadzor nad uporabo odobrenih orodij in opreme za varjenje
 • potrjevanje varilnih postopkov – testi WPAR (PQR)
 • ocenjevanje rezultatov varjenja
 • dokumentiranje postopkov varjenja
 • priprava in spremljanje varilcev – preizkus poklicne usposobljenosti
 • ocenjevanje tveganj in izvajanje preventivnih/korektivnih ukrepov

Varjenje jeklenih konstrukcij v MTD BIO, d. o. o., izvaja ustrezno usposobljeno osebje:

 • evropski/mednarodni specialist varjenja B vsaj po DVS-EWF 1171
 • evropski/mednarodni tehnik varjenja  C vsaj po DVS-EWF 1172
 • evropski/mednarodni varilski inženir D in E vsaj po DVS-EWF 1173

 

Varjenje tlačnih posod v skladu s standardom DIN EN 13445, del 6/1, izvajajo:

 • varilski inženir razreda B ali EWE ali EWT z izkušnjami
 • varilski inženir razreda C EWE, EWT ali EWT z izkušnjami
 • varilski inženir razreda D EWE, EWT ali EMS