Zaradi nenehnih sprememb v poslovnem okolju in tehnološkega napredka je montaža strojev in opreme danes pogosto posledica zamenjav ali selitev. Pri izvedbi projektov upoštevamo želje in potrebe naročnikov ter poskrbimo za:

  • demontažo, pripravo na transport in transport obstoječih strojev in naprav
  • montažo obstoječih ali novih strojev in opreme
  • preselitev na novo lokacijo

1 naprave in oprema

 

2naprave in oprema