V podjetju MTD BIO, d. o. o., nudimo izvedbo različnih vrst mehanske montaže:

  • montažo transportne in skladiščne tehnike
  • montažo kovinskih konstrukcij
  • montažo prezračevalnih in klimatskih sistemov
  • montažo cevovodov
  • montažo strojev in opreme
  • montažo robotskih sistemov

2 trans

2cevne