Prevzamemo izvedbo celotnih projektov, od projektiranja električnih instalacij in opreme, vključno z dobavo, montažo in vzdrževanjem nizkonapetostnih krmilnih omar.

Izdelujemo elektro krmilne omare. Naša lastna služba za električne instalacije zagotovi hitro in strokovno:

  • izdelavo elektro krmilnih omar
  • postavitev elektro omar na mesto ob stroju, napravi, v skladu s projektno dokumentacijo in naročnikovih standardih
  • polaganje povezovalnih kanalov in povezavo kablov med krmilno napravo ter strojem
  • notranjo postavitev elementov v omari

V sklopu storitev procesnega inženiringa in priklopa nadzorno-krmilnih sistemov za avtomatizacijo proizvodnih procesov izvedemo:

  • dobavo in postavitev strojne ter programske opreme za krmiljenje procesov
  • razvoj aplikativnih programov PLC in SCADA
  • programiranje robotsko krmiljenih procesov
  • testiranje delovanja strojev, naprav
  • varni zagon PLC in SCADA nadzornega sistema za avtomatizirano krmiljenje procesov
  • spremljanje delovanja proizvodnih procesov

Kakovost storitev je osnovana na proizvodni specifikaciji, specifikaciji za testiranje varnega delovanja in na postopkih za primopredajo, v skladu s standardom ISO 9001:2008.

Testiranje varnosti delovanja strojev in električnih naprav poteka na podlagi standardov EN 60204 (VDE0113), BGV A3 in DIN EN 60439-1 (VDE 0660).