Specializirani smo za

V MTD BIO, d. o. o., smo specializirani za varjenje konstrukcij in novogradenj v skladu z mednarodnimi veljavnimi standardi za varjenje, ki opredeljujejo navodila za ocenjevanje tehnične in kadrovske usposobljenosti izvajalca. Podjetje je certificirano in zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti po standardu EN ISO 3834-2 za

varjenje:

Naši varilci so usposobljeni

za varjenje po naslednjih postopkih:

 • 111   REO ročno elektro obločno varjenje
 • 131   MIG postopek varjenja aluminija
 • 135   MAG  postopek varjenja z navadno žico
 • 136   MAG postopek varjenja z polnjeno žico
 • 141   WIG črni material
 • 141   WIG beli material
 • ID-100129011

Smernice in standardi

Postopki varjenja potekajo v skladu s tehničnimi smernicami in standardi:

scan0005

Nadzor za zagotavljanje kvalitete varilskih del

Inženirji varilskih del v MTD BIO d.o.o. v skladu z zahtevami standarda DIN ISO 14731 izvajajo nadzor za zagotavljanje kvalitete varilskih del:

 • Pregled zvarov glede na pogodbene zahteve naročnikov
 • Preizkušanje kakovosti pred, med in po varjenju
 • Spremljanje primernosti materialov za varjenje in označb materialov
 • Preverjanje ustreznosti postopkov varjenja
 • Certificiranje opreme za varjenje
 • Nadzor nad uporabo odobrenih orodij, opreme za varjenje
 • Potrjevanje varilnih postopkov – testi WPAR (PQR)
 • Ocenjevanje rezultatov varjenja
 • Dokumentiraje postopkov varjenja
 • Priprava in spremljanje varilcev – preizkus poklicne usposobljenosti
 • Ocenjevanje tveganj in izvajanje preventivnih/korektivnih ukrepov

Varjenje jeklenih konstrukcij v MTD BIO d.o.o. izvajajo ustrezno usposobljeni zaposleni:

 • Evropski/Mednarodni specialist varjenja B vsaj po DVS-EWF 1171
 • Evropski/Mednarodni tehnik varjenja  C vsaj po DVS-EWF 1172
 • Evropski/Mednarodni varilski inženir D in E vsaj po DVS-EWF 1173

Varjenje tlačnih posod v skladu z DIN EN 13445, del 6/1 izvajajo:

 • Varilski inženir razreda B ali EWE ali EWT z izkušnjami
 • Varilski inženir razreda C EWE, EWT ali EWT z izkušnjami
 • Varilski inženir razreda D EWE, EWT ali EMS