Izdelava po naročilu

Z mrežo kooperantov lahko na osnovi tehnične dokumentacije za našega naročnika izdelamo:

 • Kovinske konstrukcije
 • Kovinske izdelke
 • Rezervoarje ter različne polizdelke iz kovine, in celotno izvedbo montaže
 • Stavbno pohištvo
 • Valjanje kovin
 • Splošna strojna dela
 • Izdelke drugih kovin

 

ID-10023722 1

Smernice in standardi

Postopki varjenja potekajo v skladu s tehničnimi smernicami in standardi:

scan0005

Nadzor za zagotavljanje kvalitete varilskih del

Inženirji varilskih del v MTD BIO d.o.o. v skladu z zahtevami standarda DIN ISO 14731 izvajajo nadzor za zagotavljanje kvalitete varilskih del:

 • Pregled zvarov glede na pogodbene zahteve naročnikov
 • Preizkušanje kakovosti pred, med in po varjenju
 • Spremljanje primernosti materialov za varjenje in označb materialov
 • Preverjanje ustreznosti postopkov varjenja
 • Certificiranje opreme za varjenje
 • Nadzor nad uporabo odobrenih orodij, opreme za varjenje
 • Potrjevanje varilnih postopkov – testi WPAR (PQR)
 • Ocenjevanje rezultatov varjenja
 • Dokumentiraje postopkov varjenja
 • Priprava in spremljanje varilcev – preizkus poklicne usposobljenosti
 • Ocenjevanje tveganj in izvajanje preventivnih/korektivnih ukrepov

Varjenje jeklenih konstrukcij v MTD BIO d.o.o. izvajajo ustrezno usposobljeni zaposleni:

 • Evropski/Mednarodni specialist varjenja B vsaj po DVS-EWF 1171
 • Evropski/Mednarodni tehnik varjenja  C vsaj po DVS-EWF 1172
 • Evropski/Mednarodni varilski inženir D in E vsaj po DVS-EWF 1173

Varjenje tlačnih posod v skladu z DIN EN 13445, del 6/1 izvajajo:

 • Varilski inženir razreda B ali EWE ali EWT z izkušnjami
 • Varilski inženir razreda C EWE, EWT ali EWT z izkušnjami
 • Varilski inženir razreda D EWE, EWT ali EMS

Izgradnja in montaža bioplinskih elektrarn

Naše prednosti so izkušene montažne ekipe, vključevanje inovativnih tehnologij in trajnostna naravnanost podjetja.

Izgradnja bioelektrarn

Vodimo projekte izgradnje bioelektrarn, od ideje, priprave dokumentacije in razvoja do obratovanja. V sodelovanju z našimi partnerji poskrbimo za:

 • projektiranje načrtov – idejni projekt in študijo izvedljivosti
 • pomoč pri pridobivanju dovoljenj
 • zagotavljanje celotne opreme za ogrevanje, prezračevanje in orodij za postavitev bioelektrarne
 • mehansko, elektro montažo, varjenje in izvedbo na ključ
 • vzdrževalna dela in spremljanje obratovanja

Montaža naprave za proizvodnjo el. energije

Montiramo in vzdržujemo inovativne industrijske  naprave za proizvodnjo električne energije iz alternativnih virov (neizkoriščena para, biomasa)

Koristi za naročnika:

 • Proizvaja okolju prijazno energijo brez dodatnih emisij CO2
 • Zagotavlja naravi prijazno tehnološko rešitev
 • Zmanjšuje stroške energije in oskrbo z lastno proizvodnjo energije
 • Povečuje energetsko učinkovitost obstoječih naprav

talbot_newenergy_stp_steam-to-power_industrial-design_meyer-hayoz_01

Elektroenergetske instalacije industrijskih objektov

V MTD BIO d.o.o. imamo dolgoletne strokovne izkušnje na področju elektro montaž in za naše naročnike izvajamo:

 • Elektro instalacije na transportnih trakovih avtomobilske industrije, proizvodnih linij
 • Elektro montažna dela za avtomatizacijo robotov v avtomobilskih in drugih panogah
 • Elektro montažna dela za avtomatizacijo regalnih skladišč in logističnih centrov
 • Elektro montažna dela v https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-cialis-en-ligne/ petrokemičnih buy levitra cod you proizvodnih procesih, farmaciji, elektrarnah

fotolia_53807904

Montaža strojev in opreme

Zaradi nenehnih sprememb v poslovnem okolju in tehnološkega napredka je montaža strojev in opreme danes pogosto posledica zamenjav ali selitev. Pri izvedbi projektov upoštevamo želje in potrebe naročnikov ter poskrbimo za:

 • demontažo, pripravo na transport in transport obstoječih strojev in naprav
 • montažo obstoječih ali novih strojev in opreme
 • preselitev na novo lokacijo

1 naprave in oprema

Montaža kovinskih konstrukcij

V podjetju MTD BIO, d. o. o., nudimo montažo različnih vrst kovinskih konstrukcij za logistično - skladiščne potrebe, industrijske objekte bioplinskih elektrarn, energetike in avtomobilske proizvodnje.

1zel

kovinske konstrukcije03